Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
28/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Lao động TBXH Về việc đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2023 trên địa bàn huyện Tân Hiệp 02/03/2023
27/KH-UBND Thanh tra huyện Kế hoạch Nông nghiệp và phát triển nông thôn Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Tân Hiệp 01/03/2023
26/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Tư pháp Kế hoạch Công tác Tư pháp năm 2023 01/03/2023
25/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Nông nghiệp và phát triển nông thôn Kế hoạch về việc truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Tân Hiệp 01/03/2023
1595/QĐ-UBND UBND Huyện Quy định Kế hoạch và đầu tư Về việc phân công thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Hiệp năm 2023 01/03/2023
24/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Thông tin truyền thông Kế hoạch phát động thực hiện phong trào thi đua " Tân Hiệp tập trung thực hiện chương trình Chuyển đổi số " giai đoạn 2023-2025 27/02/2023
23/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Nội vụ Kế hoạch về việc tập huấn công tác Thi đua, khen thưởng năm 2023 27/02/2023