Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Văn bản chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 247

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
11/BC-BPTNTKQ Văn phòng HĐND và UBND huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác Tình hình tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện 06 tháng đầu năm 2020 10/07/2020
60/KH-UBND Chủ tịch UBND Huyện Kế hoạch Y tế Khám bệnh chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo tại huyện Tân Hiệp 29/06/2020
59/KH-UBND Chủ tịch UBND Huyện Kế hoạch Tư pháp Kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 19/06/2020
241/TB-UBND Chủ tịch UBND Huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN 11/06/2020
128/UBND-PLĐXH Chủ tịch UBND Huyện Công văn điều hành Lao động TBXH về việc đăng ký tài khoản lãnh đạo công chức, viên chức 10/06/2020
998-CV/HU Văn phòng Huyện uỷ Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Mời dự hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy ( đột xuất ) ngày 10-6-2020 08/06/2020
880/STC-TCĐT Sở Tài chính Công văn điều hành Tài chính V/v báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng đầu năm 2020 08/06/2020