Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
90/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Y tế Thực hiện chương trình chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tân Hiệp 14/07/2022
36/PNNPTNT-TT Phòng Nông nghiệp PTNT Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hướng dẫn lịch gieo sạ vụ lúa Thu Đông 2022 trên địa bàn huyện 08/07/2022
3503/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Y tế Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân huyện Tân Hiệp 05/07/2022
3502/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên địa bàn huyện Tân Hiệp 05/07/2022
314/UBND-BHXH UBND Huyện Công văn điều hành BHXH Việt Nam Về việc triển khai thực hiện quyết định số 1155/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam ngày 12/5/2022 trên địa bàn huyện Tân Hiệp 05/07/2022
86/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Y tế Thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng trên địa bàn huyện Tân Hiệp giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 04/07/2022
85/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn huyện Tân Hiệp 04/07/2022