Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Văn bản chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 274

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
62/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Lao động TBXH Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tân Hiệp 05/05/2022
140/UBND-VP UBND Huyện Công văn điều hành Y tế Về việc hỗ trợ chi phí mai táng đối với người nhiễm Covid-19 tử vong trên địa bàn huyện Tân Hiệp 18/04/2022
52/TB-UBND UBND Huyện Thông báo Khoa học và công nghệ Công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Tân Hiệp 24/03/2022
299/TB-UBND UBND Huyện Thông báo Các lĩnh vực khác Công khai Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Tân Hiệp 20/12/2021
129/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Y tế Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soạt hiệu quả của dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tân Hiệp 03/11/2021
Số 120/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Lao động TBXH Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tân Hiệp 20/09/2021
Số 119/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Lao động TBXH Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Tân Hiệp giai đoạn 2021-2025 20/09/2021