Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
677/UBND-VHTT UBND Huyện Công văn điều hành Thông tin truyền thông Về việc thông tin, tuyên truyền theo chỉ đạo của tỉnh 25/10/2023
668/UBND-PVHTT Ban Dân tộc Công văn điều hành Thông tin truyền thông Về việc thông tin, tuyên truyền theo chỉ đạo của tỉnh 25/10/2023
151/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Tư pháp Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 25/10/2023
662/UBND-VP UBND Huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường Về việc tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện 24/10/2023
660/UBND-BHXH UBND Huyện Công văn điều hành BHXH Việt Nam Tăng cường lãnh đạo thực hiện pháp luật và phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHTN, BHYT 24/10/2023
655/UBND-CAH UBND Huyện Công văn điều hành Công an Vè việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông bền vững trên địa bàn huyện trong thời gian tới 23/10/2023
653/UBND-CAH UBND Huyện Công văn điều hành Công an Về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp và đấu tranh, ngăn chặn đối với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo 23/10/2023