Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Văn bản chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 174

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2390/QĐ-UBND Chủ tịch UBND Huyện Quyết định Tài chính về việc thành lập Ban quản lý sử dụng Quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện Tân Hiệp 29/05/2020
414/TB-VP UBND Tỉnh Thông báo Công an Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại Hội nghị trực tuyến chuyên đề "Thực trạng ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính và thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2019)". (gửi lại lần 02 do lần 01 nhầm file văn bản) 13/05/2020
650/UBND-KTCN Chủ tịch UBND Tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2020. 13/05/2020
697/STC-QLNS UBND Tỉnh Công văn điều hành Tài chính V/v cung cấp thông tin số liệu xây dựng đề án kế hoạch vay trả, nợ công 05 năm giai đoạn 2021-2025 13/05/2020
696/STC-QLGCS UBND Tỉnh Công văn điều hành Tài chính V/v phối hợp thực hiện kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh KG 13/05/2020
2778/VP-VHXH UBND Tỉnh Công văn điều hành Lao động TBXH V/v thực hiện Công điện số 04/CĐ-LĐTBXH ngày 09/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 13/05/2020
2773/VP-KTTH UBND Tỉnh Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường V/v đề xuất xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp thông thường tại huyện Tân Hiệp. 13/05/2020