Tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, tuyên dương 6 tập thể 10 cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020
(07:42 | 10/06/2020)

Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và 51 năm thực hiện Di chúc của Bác, chiều ngày 29/5/2020, BTV Huyện Đoàn long trọng tổchức chương trình tuyên dương các điển hình tiên tiến nhằm sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo ttưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 – 2021. 

Cuộc họp mặt đã sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư  tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau 04 năm triển khai, lực lượng cán bộ Đoàn, đoàn viên trên toàn huyện đã nhận thức rõ việc học tập và làm theo lời Bác là việc làm thiết thực, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ công tác hằng ngày. Từ đó, giúp mỗi bạn trẻ sống có lý tưởng, có ý chí vươn lên, vượt khó, sống đẹp, xung kích tình nguyện vì xã hội, cộng đồng. Song song đó, các hoạt động nêu gương của cán bộ Đoàn, cổ vũ đoàn viên, thanh niên sống đẹp, sống có ích; công tác phát hiện, giới thiệu, tuyên dương điển hình trên các lĩnh vực, công tác phát huy điển hình sau tuyên dương cũng được đầu tư nghiêm túc, có giá trị lan tỏa trong cộng đồng. 16 gương điển hình tiêu biểu được tuyên dương tại chương trình có những cách làm sáng tạo, mới lạ trong thực hiện làm theo lời Bác. 

 

Tại buổi họp mặt, 6 tập thể và 10 cá nhân, điển hình tiên tiến đã được tuyên dương khen thưởng. 

 

  Sắp tới, Đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng hơn nữa gương các tập thể, cá nhân với nhiều hình thức, đặc biệt là trên các phương tiện thông tin đại chúng, để mọi người học tập và làm theo. Tiếp tục bồi dưỡng, phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình mới, để những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong Hồ Chí Minh được nhân rộng và phát huy./.

Nguyễn Lý