Hội thảo đầu bờ trình diễn máy bay không người lái phun tưới phân bón, thuốc BVTV thông minh trên cây lúa vụ Hè Thu 2020
(09:23 | 05/06/2020)
Lê Đô