Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 ngành Giáo dục- Đào tạo huyện Tân Hiệp
(20:14 | 22/06/2020)

Thực hiện Kế hoạch số: 1549/KH-SGDĐT ngày 27/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Ngành Giáo dục năm 2020, Đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh lần thứ V và toàn quốc lần thứ X. 

Chiều ngày 05/6/2020, tại hội trường UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Hiệp tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến đoạn 2015-2020. Đến dự hội nghị đồng chí Lê Văn Đúng, UVTV, Phó chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thành Điện, Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo huyện; hiệu trưởng các đơn vị trường trực thuộc; đại diện các nhà tài trợ: lãnh đạo ngân hàng Agibank, bảo hiểm Bảo Minh, Bảo Việt Kiên Giang, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện và cùng tập thể, cá nhân được điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 -2020.

 

Trong 05 năm qua, Ngành Giáo dục Tân Hiệp luôn nêu cao tinh thần chỉ đạo thống nhất trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong từng nhà trường về vai trò, vị trí, ý nghĩa của công tác thi đua trong tình hình mới, Phòng Giáo dục đã tổ chức tập huấn, quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong toàn.

 

Các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua đặt biệt quan tâm chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với  các phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, công tác nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến và làm đồ dùng dạy học; Chỉ đạo tổ chức thường xuyên, hiệu quả việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được cụ thể hóa bằng nội dung “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với việc thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích”; Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Phụ nữ giỏi việc trường – Đảm việc nhà”, “Xây dựng văn hóa công sở”. Ngoài ra, Ngành còn phát động các phong trào thi đua “Văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao” thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

 

Bên cạnh những phong trào trên, ngành giáo dục huyện Tân Hiệp cũng đã tích cực phát động, tham gia nhiều phong thi đua chuyên đề  “Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích”, Chuyên đề “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học lao động và sáng tạo”…đã động viên và thúc đẩy cán bộ, giáo viên và nhân viên không ngừng học tập, nghiên cứu nhằm nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Từ năm 2015 đến nay toàn ngành đã có 1.863 sáng kiến giải pháp được cấp huyện công nhận, và 02 sáng kiến được cấp tỉnh công nhận. 

 

Trong 5 năm qua, toàn ngành đã đạt được các danh hiệu, khen thưởng: 02 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 17 tập thể được tặng cờ thi đua của UBND; 72 tập thể được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 168 tập thể được công nhận tập thể lao động xuất sắc; 192 tập thể được công nhận tập thể lao động tiên tiến; 04 cá nhân được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 02 cá nhân được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 418 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh; 628 cá nhân được tặng giấy khen của UBND huyện; 960 cá nhân được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; với 4.620 lượt cán bộ giáo viên được công nhận lao động tiên tiến và 269 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”. Đặc biệt năm học 2018-2019 ngành giáo dục Tân Hiệp được xếp thứ 03 trong khối 15 Phòng Giáo dục trong tỉnh, được Bộ giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen. 

 

Tại Hội nghị đồng chí Lê Văn Đúng thay mặt UBND huyện tặng giấy khen cho 07 tập thể, 44 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm được giao. 

 

Kết thúc hội nghị đồng chí Lê Văn Đúng chỉ đạo tiếp tục phát huy hiệu quả đạt đã được, vượt qua mọi khó khăn, thách thức quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới 2020 - 2025.

Hữu Hậu - Tuấn Anh