Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HĐND HUYỆN GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ DỤC THỂ THAO CỦA PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

(07:35 | 29/05/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-HĐND ngày 07/5/2020 của Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về thực hiện giám sát công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, thông tin, thể dục thể thao trên địa bàn huyện trong 02 năm 2018-2019. Sáng ngày 25/5/2020, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã  đến làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; đoàn do đồng chí Ngô Xuân Hùng, Phó trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện dẫn đầu và các đồng chí thành viên đoàn cùng dự. Tiếp và làm việc với đoàn giám sát có đ/c Trịnh Đức Tiến, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, các đ/c cán bộ, công chức của Phòng và đ/c Trần Văn Hy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn hóa - Truyền thanh.

Đồng chí Ngô Xuân Hùng đã nêu mục đích, yêu cầu của buổi giám sát; là hoạt động thường xuyên theo Quy chế của HĐND huyện nhằm giúp cho Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nắm bắt được thực trạng công tác quản lý Nhà nước (QLNN) trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao của huyện để phản ánh về HĐND, UBND huyện để phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế, tháo gỡ khó khăn giúp công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, thông tin, thể thao hiệu quả hơn. Đ/c Ngô Xuân Hùng và các đ/c thành viên trong đoàn đã đặt ra một số nội dung của công tác quản lý Nhà nước như:

+ Việc tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản quản lý và ban hành văn bản quản lý của Phòng; giải quyết các thủ tục hành chính có bảo đảm quy trình, thời gian?

+ Việc quản lý các hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hóa trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao; trong đó cần nêu rõ việc quản lý các dàn âm thanh di động và Karaoke gia đình gây ồn ào ảnh hưởng chung quanh;

+ Quản lý các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng cáo;

+ Việc tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện và nhu cầu sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí của nhân dân;

+ Xây dựng, sử dụng và phát huy các thiết chế văn hóa huyện, xã; kinh phí hoạt động văn hóa – thể thao ở xã?

+ Tại sao huyện chỉ được công nhận 02 Di tích Lịch sử -Văn hóa? 

+ Việc xây dựng Lịch sử Đảng bộ huyện Phòng có tham gia không? 

 

Thay mặt Phòng Văn hóa và Thông tin, đ/c Trịnh Đức Tiến đã trình bày báo cáo theo yêu cầu của đoàn và giải trình 07 vấn đề, nội dung các đ/c trong đoàn đặt ra, theo đó trong 02 năm 2018-2019, Phòng Văn hóa và Thông tin đã thực hiện công tác QLNN đầy đủ, hiệu quả trên các lĩnh vực: Văn hóa, Thể thao, Thông tin truyền thông, Du lịch, Gia đình, Quảng cáo, Xây dựng đời sống văn hóa, Công nghệ thông tin…,thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;  tham mưu tốt cho huyện trong việc xây dựng các thiết chế văn hóa. 

 

Tuy nhiên công tác quản lý về Văn hóa, thông tin, thể thao cũng còn một số hạn chế như: chưa có biện pháp khắc phục việc quảng cáo của các đơn vị đã hết thời hạn nhưng không tháo dỡ để ảnh hưởng cảnh quan đường phố; phong trào thể dục thể thao có chựng lại, thành tích không nhiều; chưa phát huy hiệu quả trong sử dụng các thiết chế văn hóa các xã (Trung tâm VH-TT xã); phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao ở một số xã chưa mạnh.

Kết thúc buổi giám sát, Đ/c Ngô Xuân Hùng đánh giá cao sự chấp hành và cộng tác của Phòng văn hóa và Thông tin từ việc chuẩn bị báo cáo theo đề cương hướng dẫn đến bố trí thời gian, địa điểm, con người tiếp và làm việc với đoàn  nghiêm túc và hiệu quả. Qua buổi giám sát công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, thông tin, thể thao của huyện mà Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn tham mưu cho huyên, đoàn đã nắm bắt được nhiều thông tin về những kết quả tích cực cũng như một số hạn chế trong quản lý Nhà nước của phòng như: chưa sử dụng và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có; phong trào thể thao thành tích cao có chững lại (xếp thứ VIII trong Đại Hội TDTT tỉnh); quản lý Nhà nước về quảng cáo còn những bất cập v.v.. Tuy nhiên, nhìn chung Phòng Văn hóa và Thông tin đã thực hiện khá tốt công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực quản ngành. Đề nghị Phòng tiếp tục phát huy những kết quả tích cực va khắc phục những hạn chế yếu kém để thực hiện tốt nhệm vụ của ngành thời gian tới.

 

Đ/c Trịnh Đức Tiến thay mặt lãnh đạo, cán bộ công chức ngành cám ơn đoàn đã giành tời gian làm việc với Phòng, chỉ ra những mặt được và chưa được trong quản lý Nhà nước của Phòng; đ/c hứa sẽ sớm có biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian sớm nhất./.

Tiến Đức