Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Huyện Tân Hiệp Hội nghị BCH Huyện ủy mở rộng Tổng kết chương trình công tác dân vận cấp ủy giai đoạn 2016-2020

(15:53 | 19/12/2019)

Sáng ngày 09 -12-2019, Huyện ủy Tân Hiệp đã tổ chức Hội nghị BCH Huyện ủy mở rộng tổng kết Chương trình công tác dân vận cấp ủy giai đoạn 2016-2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác dân vận cấp ủy giai đoạn 2020-2025; đồng chí Cao Hữu Đạt, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đ/c trong Ban chấp hành HU, thường trực HU, thường trực HĐND, thuờng trực UBND huyện, lãnh đạo các ban đảng HU, các đ/c thành viên BCĐ huyện, đại diện lãnh đạo các đoàn thể, Hội quần chúng.

 HOI NGHI HOP BCH HUYEN UY MƠ RỘNG.jpg

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận cấp ủy giai đoạn 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. Theo đó, giai đoạn 2016-2020 vừa qua, công tác dân vận đã đạt nhiều kết quả về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận; đổi mới công tác dân vận trong cơ quan nhà nước; kết quả công tác dân vận trong lực lượng vũ trang; về nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và hội quần chúng; về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo; về nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quôc gia xây dựng nông thôn mới. Báo cáo cũng nêu lên những ưu điểm, tồn tại hạn chế và nguyên nhân; rút ra 4 bài học kinh nghiệm qua quá trình thực hiện. 

 

Về phương hướng,nhiệm vụ công tác dân vận giai đoạn 2020-2025, mục tiêu tổng quát là tăng cường sự lãnh đạo của Ban thường vụ, BCH HU đối với công tác dân vận nhằm củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững danh hiệu huyện nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2025 có 90% cán bộ chủ chốt mặt trận, đoàn thể cấp huyện đạt chuẩn theo quy định; số lượng Đòan viên, Hội viên các đoàn thể chính trị so với đối tượng đạt 65%; Chi đoàn, chi hội đạt khá, xuất sắc từ 80%  trở lên.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Cao Hữu Đạt, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy nêu những kết quả đã đạt được trong công tác dân vận từ năm 2016 đến nay, đã góp phần rất lớn cho công tác lãnh đạo của Huyện ủy, cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện; bên cạnh đó cũng nổi lên những mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục như việc cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận chưa đầy đủ; một số cấp ủy, chính quyền, đảng viên chưa thấy hết tầm quan trọng của công tác dân vận; việc xây dựng các mô hình dân vận, xây dựng lực lượng nòng cốt chưa được quan tâm đầy đủ; một số chi hội yếu kém, cầm chừng hoặc không hoạt động… Hướng tới cần chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới công tác dân vận, thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết việc thực hiện; có kế hoạch định kỳ họp giao ban; chú trọng bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân vận; kết hợp thực hiện công tác dân vận với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.v.v..

 

Tại Hội nghị, Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận giai đoạn 2016 – 2020./.

Tiến Đức