Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn Hướng dẫn duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

(15:07 | 12/10/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân tỉnh Kiên Giang về việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCT) theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại các cơ quan hành chính tỉnh Kiên Giang năm 2020. Sáng ngày 07 tháng 10 năm 2020, Tại  Hội trường UBND huyện Tân Hiệp, Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Kiên Giang, Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao chi nhánh Hà Nội  phối hợp với UBND huyện tổ chức tập huấn cho lãnh đạo, chuyên viên trực tiếp thực hiện công tác ISO cấp huyện và lãnh đạo và công chức của 11 xã, thị trấn.

Tham dự buổi tập huấn có bà Phạm Thị Lựu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, ông Trần Hoài Thanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện và 72 cán bộ, công chức của các phòng ban của huyện, UBND các xã thị trấn.

Ông Phạm Văn Hảo, Phó Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao tập huấn cho cán bộ công chức trực tiếp thực hiện công tác ISO qua các nội dung: Giới thiệu tổng quan về ISO và tiêu chuẩn ISO 9001: 2015; Các tiêu chí quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015; Hệ thống tài liệu về xây dựng, cập nhật và cải tiến tài liệu HTQLCT; Duy trì việc áp dụng tài liệu HTQLCT; Đánh giá nội bộ HTQLCT; Xem xét của lãnh đạo và công bố HTQLCT phù hợp với tiêu chuẩn.

Qua buổi tập huấn giúp cho cán bộ, công chức thực hiện ISO trong cơ quan hành chính nhà nước nhằm cường bước cải tiến nền hành chính đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính. Đồng thời, cũng tạo cho cán bộ, công chức kiểm soát quá trình giải quyết công việc, nâng cao hiệu quả công việc để phục vụ nhân dân./.

Tuấn Anh