Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công tác xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm 2020

(10:30 | 02/10/2020)

Ngày (25/9), UBND huyện Tân Hiệp tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công tác xây dựng cơ bản 9 tháng đầu và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn huyện. Hội nghị do ông Nguyễn Văn Đức – Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Theo báo cáo của UBND huyện về thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện trong 9 tháng đầu năm 2020 các ngành, địa phương đã triển khai thực hiện đúng theo tiến độ, kế hoạch đề ra. Theo đó, tổng số vốn đầu tư là 116 tỷ 201 triệu đồng, giá trị khối lượng thực hiện đạt 69,87% kế hoạch, giải ngân đạt 49,95% kế hoạch, ước thực hiện cả năm giá trị khối lượng thực hiện là 99,86%, giải ngân đạt 97,87%.

Cụ thể, công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên lĩnh vực giáo dục, văn hóa, giao thông, có 09 công trình chuyển tiếp, đến nay một số công trình cơ bản đã hoàn thành nghiệm thu và đang triển khai thi công, tiến độ đạt 85%. Riêng lĩnh vực nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM có 31 công trình, hiện có 30 công trình đang thi công, 01 công trình đang đấu thầu. Về nguồn vốn theo Nghị định 35 của Chính phủ, khối lượng thực hiện đạt khoảng 73% kế hoạch.

Tuy nhiên, đối với một số đơn vị chủ đầu tư giải ngân còn thấp chưa đạt theo Chỉ thị số 03 của UBND tỉnh như: xã Thạnh Đông B, giải ngân đạt 31,70% (07 công trình chưa có giá trị giải ngân); Tân Hội giải ngân đạt 33% (02 công trình chưa có giá trị giải ngân); Ban quản lý đầu tư và xây dựng huyện, giải ngân đạt 39,99% (15 công trình chưa có giá trị giải ngân); các xã còn lại giải ngân đạt từ 57 – 78%. Nguyên nhân dẫn đến khả năng giải ngân thấp là công tác chuẩn bị đầu tư của một số chủ đầu tư đến nay vẫn chưa hoàn thành, một số công trình trong quá trình thực hiện còn điều chỉnh, thay đổi danh mục; công tác lập thủ tục quyết toàn dự án hoàn thành vốn chuyển nguồn còn chậm so với kế hoạch.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra một số giải pháp như: Các chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản theo cam kết, nhất là các dự án khởi công mới, khẩn trương quyết toán các công trình; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng để sớm khởi công công trình và hoàn thành khối lượng theo kế hoạch được giao.

Để triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng cơ bản trong những tháng cuối năm 2020, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh: năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, bên cạnh kế hoạch vốn được giao năm 2020, vốn chuyển nguồn 2019 sang, dẫn đến khối lượng công việc phải thực hiện hoàn thành và thanh toán trong năm sẽ lớn. Do đó, để thực hiện hoàn thành đúng kế hoạch và phấn đấu giá trị giải ngân đạt theo Chỉ thị số 03 của UBND tỉnh, đề nghị các đơn vị, chủ đầu tư tăng cường kỷ luật, kỷ cương chấp hành nghiêm các quy định trong quản lý đầu tư công, luật đấu thầu, luật xây dựng. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án huyện; đề ra các giải pháp cụ thể nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng giải ngân thấp; xây dựng tiến độ thực hiện cụ thể từng công trình để theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện, đơn vị nào thực hiện không đảm bảo đúng theo kế hoạch đã đề ra thì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý theo quy định. Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị các phòng ban chuyên môn theo dõi, kiểm tra, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân; tham mưu đề xuất cắt, giảm, điều chỉnh vốn đối với các dự án giải ngân đạt thấp hoặc không có khả năng giải ngân. Đối với các công trình dự kiến kế hoạch 2021, chủ đầu tư đôn đốc các đơn vị tư vấn thiết kế, hoàn chỉnh hồ sơ chuẩn bị đầu tư dứt điểm trong tháng 9/2020, trình Phòng kinh tế - hạ tầng thẩm định thiết kế dự toán.

Trung Hiếu