Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn sử dụng Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến cho phòng ban chuyên môn cấp huyện và các xã, thị trấn

(14:55 | 01/10/2020)

Được sự hỗ trợ của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang phối hợp VNPT Kiên Giang tổ chức tập huấn hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến cho lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và lãnh đạo, công chức các xã, thị trấn trực tiếp thụ lý giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị.

Từ ngày 14/9 đến ngày 17/9 cán bộ kỹ thuật của VNPT Kiên Giang phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin trực tiếp đi xuống từng phòng chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn hướng dẫn trực tiếp cho 102 cán bộ, công chức sử dụng phần mềm Một cửa điện tử Dịch vụ công trực tuyến.

Trước đó, UBND huyện Tân Hiệp phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử cho cán bộ, công chức trực tiếp thụ lý giải quyết thủ tục hành chính của huyện, xã, thị trấn. Qua kiểm tra tình hình sử dụng phần mềm một cửa điện tử trên địa bàn huyện, xã thị trấn vẫn chưa đạt được như mục đích tập huấn trước đây là do thay đổi cán bộ, công chức và luân chuyển cán bộ nên cán bộ, công chức được thay thế vẫn chưa được tập huấn.

Để tiếp tục triển khai Nghị định số: 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. UBND huyện chỉ đạo cho các phòng ban, các xã, thị trấn thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên sử dụng phần mềm Một cửa điện tử, không để các hồ sơ trễ hẹn làm ảnh hưởng công tác cải cách hành chính của huyện.

Thông qua tập huấn trực tiếp cho cán bộ, công chức đã nắm rõ chức năng phầm mềm Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến để thực hiện tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết hành chính./.

Tuấn Anh