Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Họp Hội đồng tư vấn đặt tên đường thông huyện qua đề án đặt tên đường và công trình công cộng thị trấn Tân Hiệp.

(15:03 | 12/10/2020)

Sáng ngày 08/10/2020, tại Hội trường UBND huyện, Hội đồng tư vấn đặt tên đường huyện thông qua Đề án đặt tên đường và công trình công cộng thị trấn Tân Hiệp. Cuộc họp do bà Huỳnh Ái Lan, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng đặt tên đường huyện chủ trì và các thành viên hội đồng đặt tên đường là lãnh đạo Ban Tuyên giáo, HĐND huyện, ngành Nội vụ, Tài Nguyên - Môi trường; Văn hóa - Thông tin; Tư Pháp và các đoàn thể của huyện.

Tại cuộc họp, Hội đồng tư vấn đặt tên đường huyện được nghe đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin huyện trình bày Đề án đặt tên đường và công trình công cộng thị trấn Tân Hiệp. Theo đề án, có 37 tuyến đường và 01 công trình được đặt tên. Các tên đường được đặt là các nhân vật lịch sử qua các thời kỳ lịch sử của Việt Nam, nhân vật lịch sử cách mạng, các danh nhân văn hóa, nghệ thuật; các địa danh, sự kiện của đất nước ta.

Bà Huỳnh Ái Lan nêu sự cần thiết của việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn là góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa - xã hội; góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa dân tộc. Đồng thời, chuẩn bị cho thị trấn Tân Hiệp đủ điều kiện lên đô thị loại IV theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, các thành viên hội đồng tham dự đề nghị ngành Văn hóa và Thông tin huyện tham mưu cho UBND huyện thay đổi một số tên đường cho phù hợp với địa phương, giữ lấy những tên đường quen thuộc đã có trước; lấy một số tên là nhân vật là người có công với cách mạng ở tỉnh và ở địa phương.

 Qua những ý kiến đóng góp của thành viên hội đồng tư vấn. Đồng chí chủ trì cuộc họp yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa lại đề án đặt tên đường thị trấn như sau: Giữ lại các tên đường, công trình công cộng gắn liền với di tích như đường Hùng Vương có Đền thờ Hùng Vương; công viên và đường Nguyễn Trung Trực có đình Đình Nguyễn Trung Trực. Các tuyến đường gắn liền với các sự kiện như đường 1/5; đường 19/5 là con đường mà người dân đã quen gọi và đã đi vào tiềm thức của người dân. Các tuyến đường có chiều dài trên địa bàn thị trấn như đường vào các kênh đặt tên các nhân vật cách mạng, danh nhân văn hóa, nghệ thuật. Các tuyến đường có chiều dài ngắn lấy tên các những người có công với địa phương, bí thư qua các thời kỳ và các tuyến đường không đủ điều kiện đặt tên đường thì đặt tên phố, hẻm dùng những mỹ từ để đặt cho tên phố, hẻm. Đồng chí chủ tọa cũng đề nghị các ngành có liên quan hỗ trợ cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện điều chỉnh lại đề án đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Tân Hiệp để hoàn thành kịp thời gian để thông qua HĐND tỉnh./.

Tuấn Anh