Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Kinh tế

Xem với cỡ chữAA

Huyện Tân Hiệp tăng cường công tác thông tin truyền thông phòng, chống dịch covid-19

(08:02 | 16/04/2020)

Thực hiện các Chỉ thị 15-CT/TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị 16-CT/TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; công văn 425/UBND-VHXH ngày 27/3/2020, Công văn 440/UBND-VHXH ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; huyện Tân Hiệp đã chỉ đạo tăng cường công tác thông tin truyền thông bằng các hình thức nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ, nhân dân phòng chống dịch Covid-19.   

 Phòng chống covid .jpg

Chỉ đạo Đài Truyền thanh huyện ngoài chương trình thời sự cố định vào 5 giờ, 11 giờ và 17 giờ 30 còn thực hiện thêm Chương trình phát thanh đột xuất vào 09 giờ đến 9 giờ 30 và 15 giờ đến 15 giờ 30 mỗi ngày (từ ngày 31/3/2020) để thông tin những chủ trương cấp bách của TW, của tỉnh và tuyên truyền nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo huớng dẫn của ngành Y tế.

 

Chỉ đạo ngành Văn hóa và Thông tin kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, tiếp tục nhắc nhở, gởi Công văn của tỉnh cho các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, kinh doanh nước giải khát, kinh doanh ăn uống thực hiện nghiêm việc tạm dừng hoạt động kinh doanh. Trung tâm văn hóa - Thể thao thực hiện các buổi tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động mỗi ngày 02 buổi dọc QL 80, các chợ; thực hiện 15 Pa nô 50 áp phích tuyên truyền tại các chợ, công viên, khu dân cư về phòng chống dịch Covid-19 (nhận từ Trung tâm Văn hóa tỉnh).

 

Huyện đoàn thực hiện 16 các Áp phích, tranh cổ động tại các xã, thị trấn về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

Trong những ngày tới, nhất là từ nay đến 15/4/2020, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, truyền thông nâng cao ý thức của cán bộ, nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19./.

 

TIẾN ĐỨC