Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Kinh tế

Xem với cỡ chữAA

Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 và tổng kết công tác tuyên giáo 2019

(09:41 | 27/02/2020)

Chiều ngày 04/2/2020, Huyện ủy Tân Hiệp đã tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Cao Hữu Đạt, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Thanh Hùng UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Ái Lan, UVTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện, lãnh đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, các đ/c Báo cáo viên cấp huyện, Phó Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn.

 Anh Hoi nghi tong 04  thuc hien chi thi 05.jpg

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên gáo Huyện ủy trình bày báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Báo cáo tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019. Qua đó, việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Chuyên đề toàn khóa và các Chuyên đề hàng năm trong toàn Đảng bộ đã đem lại những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng và giải quyết một số vấn đề bức xúc nổi cộm của địa phương, đơn vị; tác động tích cực đến việc triển khai, thực hiện các quy định của đảng về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt; là cơ sở cho công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ; cũng qua thực hiện Chỉ thị 05 những naa8m qua đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác.

 

Bên cạnh đó, công tác Tuyên giáo năm 2019 đã đạt được những kết quả tốt trên các mặt: tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; công tác giảng dạy, bồi dưỡng  chính trị có chuyển biến tốt; tham mưu cho Huyện ủy tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và phổ biến các Nghị quyết của đảng; vai trò Báo cáo viên được phát huy. Tuy nhiên công tác tuyên giáo năm 2019 cũng còn những mặt hạn chế như công tác tham mưu cho Huyện ủy có lúc chậm, tính chủ động chưa cao; việc phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện chưa chặt chẽ; chưa chú trọng hoạt động của Hội Văn học nghệ thuật; ở cấp xã còn giao khoán cho Phó ban Tuyên giáo…

 

Phát biểu chỉ đạo và Kết luận Hội nghị, đ/c Cao Hữu Đạt, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã đánh giá cao và chỉ ra những mặt tích cực trong việc thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW 04 năm qua và công tác Tuyên giáo năm 2019 cùng những tồn tại hạn chế cần khắc phục; đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện năm 2020 như: phải gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng, chú trọng vai trò nêu gương của cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt; thực hiện đúng nội dung, các mô hình thật sự hiệu quả để nhân rộng, không sao chép. Công tác Tuyên giáo năm 2020 phải tập trung tuyên truyền Đại hội đảng các cấp; đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc nói xấu, gây chia rẽ trong nội bộ đảng và nhân dân; đặc biệt phải chú trọng thông tin trên các trang mạng xã hội; có biện pháp tuyên truyền phản bác những thông tin xấu của các thế lực thù địch chống lại Đảng, Nhà nước trên các trang mạng.

 

Cũng tại Hội nghị, UBND huyện tặng giấy khen cho 07 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 và công tác Tuyên giáo năm 2020; Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã khen thưởng 02 giải nhất cho đơn vị xã Tân Hiệp A và Thị trấn Tân Hiệp; 02 giải nhì cho xã Tân An và xã Thạnh Đông A và 02 giải ba cho xã Tân Hiệp B và xã Thạnh Trị./

 

Tiến Đức