Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Kinh tế

Xem với cỡ chữAA

Bế mạc kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân huyện Khóa X

(08:49 | 06/01/2020)

Qua 2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 -2021 đã hoàn thành chương trình làm việc đề ra.

 Ảnh Bế mạc kỳ họp  lần thứ 9 HĐND HUYEN.JPG

 

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, chiều ngày 19/12 và sáng ngày 20/12, kỳ họp đã dành nhiều thời gian để thảo luận, chất vấn. Qua đó, có 11 ý kiến với 17 nội dung được đại biểu đặt ra tại kỳ họp, liên quan đến vấn đề thuộc các lĩnh vực Kinh tế, Văn hóa - Xã hội, Quốc phòng – An ninh, cụ thể đại biểu đề nghị ngành nông nghiệp tham mưu UBND huyện trong sản xuất lúa cấp xác nhận và xây dựng cánh đồng lớn; khuyến cáo cho nhân dân trong việc tái đàn heo và định hướng người dân nuôi có hiệu quả; thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đề nghị các đối tượng chính sách thuộc diện 42, 162, 190 được khám chữa bệnh vượt tuyến; một số chỉ tiêu về BHYT, BHTN cần xem xét lại và có giải pháp để thực hiện đạt yêu cầu; tình trạng ô nhiễm môi trường đang là vấn đề bức xúc trong nhân dân, cần có giải pháp gì để xử lý làm giảm bớt việc ô nhiễm nguồn nước; tình hình mua bán chất ma túy, tín dụng đen có chiều hướng gia tăng đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn có biện pháp ngăn chặn, kìm chế có hiệu quả ...

 

Tại kỳ họp, các đại biểu thống nhất biểu quyết thông qua dự thảo 07 Nghị quyết của HĐND huyện gồm: Nghị quyết về một số chỉ tiêu, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; về thu, chi ngân sách, phân bổ sự toán; phê duyệt các công trình xây dựng cơ bản; các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2020; Nghị quyết điều chỉnh bổ sung Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2030; Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Hiệp và Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Kỳ họp cũng đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện đối với ông Nguyễn Văn Lơ và ông Diệp Văn Thế (do chuyển công tác bố trí cán bộ theo quy định) . Đồng thời bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đối với ông Nguyễn Văn Đủ - Trưởng Công an huyện và ông Nguyễn Văn Chính – Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, cả 2 được các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm, đều đạt tỷ lệ 100%.

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trương Văn Hoàng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh:  Với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, sau một ngày rưỡi làm việc, Kỳ họp thứ chín, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra. Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, những kết quả mà kỳ họp đã đạt được. Đồng thời, ghi nhận sự quyết tâm, nỗ lực cao của UBND huyện, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội cả nước nói chung, trong tỉnh và huyện nói riêng còn nhiều mặt chưa thuận lợi nhưng đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Kinh tế phát triển ổn định và tăng trưởng khá; những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đang tiếp tục khẩn trương thực hiện. Các chính sách về an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đời sống nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Hoạt động của các cấp, các ngành có tiến bộ trên nhiều mặt, xây dựng nông thôn mới đạt 100% xã trong huyện và tiếp tục hoàn chỉnh các tiêu chí nông thôn mới nâng cao cho xã Tân Hiệp A, Tân An.

 

Để phát huy những kết quả tốt đẹp của Kỳ họp, đồng chí Trương Văn Hoàng –Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các cơ quan tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua; tăng cường công tác quản lý và chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh tuyên truyền để thống nhất nhận thức và hành động, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong việc khắc phục khó khăn, phấn đấu đến mức cao nhất cho tăng trưởng theo Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị Đại biểu HĐND huyện dành thời gian để gặp gỡ, báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, thường xuyên liên hệ với cử tri, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND; thực hiện tốt công tác giám sát; đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị, khiếu nại của công dân; gương mẫu và động viên nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước./.

 

Trung Hiếu