Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Kinh tế

Xem với cỡ chữAA

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Hiệp tuyển dụng viên chức năm 2019

(15:26 | 13/11/2019)

 Ngày 05 tháng 11 năm 2019, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp ban hành Thông báo số 63/TB-VP về việc tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Hiệp.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; bang nhu tuyen 2019.pdf; thong bao tuyen dung nam 2019.pdf