Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Kinh tế

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị Tổng kết điều tra dân số năm 2019

(09:54 | 30/10/2019)

Sáng ngày 10/10/2019, UBND huyện Tân Hiệp tổ chức hội nghị tổng kết công tác điều tra dân số và Nhà ở năm 2019, Hội nghị do ông Lê Văn Đúng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban điều tra dân số và nhà ở huyện chủ trì; đến dự và chỉ đạo có ông Đỗ Huy Công, Phó Chi cục trưởng Chi Cục Thống kê tỉnh, Ông Trần Hoàng Thanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện, đại diện lãnh đạo các ban ngành của huyện; phó chủ tịch các xã và thị trấn và cùng các Tổ trưởng tổ điều tra dân số xã, thị trấn.

 HOI NGHI TONG KET TONG DIEU TRA DAN SO.jpg

Thực hiện Quyết định số:772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số: 01/QĐ ngày 15/8/2018 của Ban Chỉ đạo tổng điều  tra dân số nhà ở Trung ương về việc ban hành phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số gồm 11 đồng chí do đồng chí Phó Chủ tịch huyện làm Trưởng ban; thành lập Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo huyện có 12 đồng chí. Về cấp xã, thị trấn đều thành lập Ban Chỉ đạo xã, đồng thời Ban Chỉ đạo xã tuyển chọn tổ trưởng điều tra viên 132 người. Qua công tác tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra dân số và nhà ở, công tác vẽ sơ đồ nền, lập bản kê đã được triển khai đúng tiến độ, thời gian của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Ngày 01/4/2019 Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở với 256 địa bàn kiểm tra. Đến ngày 19/4/2019 tất cả 256 địa bàn điều tra đều kết thúc khâu điều tra tại hộ sớm hơn thời gian quy định.

Kết quả công tác tổng điều tra dân số nhà ở huyện Tân Hiệp năm 2019.

Địa bàn điều tra hoàn thành (kể cả đặc thù): 256/256 địa bàn, đạt 100%, trong đó 109 địa bàn mẫu và 56 địa bàn đặc thù.

Số hộ điều tra (kể cả đặc thù) 32.830 hộ. so với phân chia địa bàn (33.220 hộ) giảm 610 hộ chiếm 1,84%; so với bản kê (31.436 hộ) tăng 1.394 hộ chiếm 4,43%.

Số nhân khẩu thực tế thường trú (kể cả nhân khẩu đặc thù): 125.459 khẩu, so với dân số trung bình (149.901 khẩu) giảm 24.442 khẩu chiếm 16,31% ; so với lập bản kê (116.083 khẩu) tăng 9.376 khẩu chiếm 8,08%.

Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện có những thuận lợi như được sự Chỉ Đạo của tỉnh từ khi bắt đầu đến khi kết thúc tổng điều tra; sự chỉ đạo, chặt chẽ của UBND huyện; điều tra viên là người địa phương, tuổi đời đa số còn trẻ, có năng lực, trình độ; sử dụng điện thoại thông minh, máy tính cho công tác điều tra…  

 Bên cạnh thuận lợi cũng không ít khó khăn như khâu vẽ sơ đồ nền, lập bản kê hộ phải đi đến từng hộ; thời điểm kiểm tra vào thời điểm thu hoạch lúa đông xuân, nên tiến độ chậm; ngoài ra điều tra viên đến hộ không có người ở nhà phải đi nhiều lần mới thực hiện được.

 

Tại Hội Nghị Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Tân Hiệp, UBND tỉnh tặng 01 bằng khen tập thể và 2 cá nhân. Cục thống kê tỉnh tặng giấy khen 01 tập thể và 15 cá nhân; UBND huyện tặng Giấy khen cho 06 tập thể (trong đó có 01 tập thể Ban Lãnh đạo ấp) và 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra dân số và nhà ở năm 2019./.

 

 

 

 

 

Tuấn Anh