Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Kinh tế

Xem với cỡ chữAA

Huyện Tân Hiệp thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

(18:54 | 16/10/2019)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp ban hành Thông báo số 514/TB-UBND ngày 14/10/2019 về việc tuyển dụng viên chức năm 2019./.

Lê Đô

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; bang nhu cau tuyen dung vien chuc năm 2019.pdf; phieu dang ky du tuyen vien chuc nam 2019.doc; Thong bao thi tuyen vien chuc nam 2019.pdf