Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Kinh tế

Xem với cỡ chữAA

Huyện Tân Hiệp Sơ kết công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2019

(15:03 | 15/08/2019)

 HUYỆN TÂN HIỆP SƠ KẾT CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Sáng ngày 08/8, UBND huyện Tân Hiệp tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 về công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện. Hội nghị do đồng chí Lê Văn Đúng, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì.

          Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân huyện, trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện đã chủ động tích cực phối hợp, tham mưu hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo đồng bộ và đã đạt được những kết quả nhất định, từng bước cải thiện đời sống người dân, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Cụ thể: đã thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo về thu nhập, với tổng số tiền trên 12,5 tỷ đồng cho 457 lượt hộ nghèo, cận nghèo vay vốn đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi và buôn bán. Tổ chức 22 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đạt 110% kế hoạch. Tư vấn, giới thiệu việc làm cho 3.079 lao động trong và ngoài nước. Hỗ trợ 1.108 suất quà cho hộ nghèo, với tổng số tiền trên 554 triệu động và 1832 suất quà cho hộ cận nghèo và các đối tượng khác, tổng số tiền trên 549 tiệu đồng. Cấp phát 3.537 thẻ BHYT cho hộ nghèo và 5.937 thẻ cho hộ cận nghèo; Hỗ trợ tiền điện cho 920 hộ nghèo, với số tiền trên 588 triệu đồng; Cất mới 28 căn nhà theo quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Chính phủ, vượt 08 căn so với chỉ tiêu tỉnh giao. Thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở với tổng số tiền 392 triệu đồng. Tính đến này, toàn huyện hộ nghèo còn chiếm 3,12%, hộ cận nghèo chiếm 4,95%; Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh cơ bản đạt theo tiêu chí nông thôn mới.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chương trình thoát nghèo bền vững trên địa bàn huyện. cụ thể: tỷ lệ hộ nghèo những năm qua tuy có giảm, những thoát nghèo chưa bền vững, mức sống hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo còn thấp; số hộ vươn lên trung bình, khá giả còn ít, tỷ lệ hộ cận nghèo lại tăng. Sự phối hợp trong chỉ đạo chưa hài hòa, chưa có giải pháp mới. Một bộ phận hộ nghèo tâm lý còn ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, chưa tích cực chủ động, tự vươn lên thoát nghèo.

            Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Đúng – Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh từ nay đến cuối năm, công tác tuyên truyền, vận động được xem là nhiệm vụ trọng tâm. Về thực hiện các chế độ chính sách, an sinh, xã hội có liên quan đến đối tượng hộ nghèo, cận nghèo trong việc thu, chi phải được chặt chẽ, đúng quy định. Các hệ thống đoàn thể từ huyện xuống cơ sở nghiên cứu, rà soát lại nguồn vốn ủy thác, đặc biệt đối với đối tượng nghèo, cận nghèo phải được đảm bảo. Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện cũng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới: Tiếp tục tập trung đào tạo nghề cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo trước rồi đến đối tượng khác, gắn với xuất khẩu lao động, tư vấn giới thiệu việc làm. Đồng thời đề nghị UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về nội dung xét duyệt đối tượng cho vay. Sau hội nghị này Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện chuẩn bị điều kiện, nội dung thành lập đoàn kiểm tra một số xã xoay quanh về công tác giảm nghèo, nhằm kịp thời, xử lý, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.