Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Kinh tế

Xem với cỡ chữAA

TỔ CHỨC HỌP THÀNH VIÊN UBND HUYỆN ĐÓNG GÓP DỰ THẢO BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(15:11 | 03/07/2020)

Chiều ngày 22/6/2020, Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp đã tổ chức cuộc họp các thành viên UBND huyện để góp ý dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 và một số văn bản có liên quan để trình Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp thứ Mười HĐND huyện sắp tới. Đồng chí Nguyễn Văn Đức, Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên UBND huyện, Chi cục trưởng Chi cục thống kê và Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện.

Đ/c Nguyễn Văn Đức đã nêu mục đích, yêu cầu cuộc họp là nhằm đánh giá việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện 06 tháng đầu năm 2020 để trình HĐND huyện tại kỳ họp sắp tới; đồng chí đề nghị các thành viên UBND huyện có ý kiến xác định việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2020 theo Nghị quyết HĐND huyện.

 

Đồng chí Trần Phát Minh, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện đã trình bày dự thảo Báo cáo 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020; trong đó nêu rõ việc thực hiện 20 chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND huyện năm 2020; theo đó, trong 06 tháng đầu năm mặc dù gặp khó khăn do tác động của dịch Covid – 19, nhưng với sự quyết tâm của cán bộ, nhân dân trong huyện, kinh tế xã hội của huyện vẫn phát triển tương đối tốt, tuy mới 06 tháng nhưng các chỉ tiêu đều đạt khá, nhiều khả năng sẽ hoàn thành chỉ tiêu năm 2020.

 

Đồng chí Trần Trường Giang, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện đã trình bày Báo cáo thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020. 

 

Cũng tại cuộc họp, các đại biểu đã nghiên cứu các Tờ trình của UBND huyện vế phê chuẩn thu-chi ngân sách huyện năm 2019; tờ trình về điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công 06 tháng cuối năm 2020; tờ trình về điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách 06 tháng cuối năm 2020; tờ trình về dự thảo danh mục đầu tư công năm 2021; tờ trình về danh mục đầu tư công giai đoại 2021-2025.

 

Các thành viên UBND huyện là Trưởng các Phòng Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội và đại diện Bảo Hiểm xã hội, Kho bạc nhà nước đã phát biểu ý kiến đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, giải thích nguyên nhân đạt, chưa đạt, những thuận lợi, khó khăn và điều chỉnh bổ sung các số liệu cho chính xác.

 

Phát biểu tại cuộc họp, đ/c Trần Minh Vũ, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu 06 tháng đầu năm là khá tốt mặc dù có nhiều khó khăn do dịch bệnh, giá cả không thuận lợi; đồng chí cũng đề nghị các ngành chuyên môn phải nhất quán trong báo cáo số liệu, câu từ về văn phòng cho chính xác để tổng hợp, tránh phải điều chỉnh nhiều lần.

 

Kết luận cuộc họp, đ/c Nguyễn Văn Đức cơ bản đồng ý với các ý kiến đóng góp, giao văn phòng tổng hợp, điều chỉnh bổ sung và hoàn thành văn bản chính thức trình HĐND huyện xem xét tại kỳ họp thứ Mười HĐND huyện sắp tới./.

Đức Trịnh