Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thạnh Đông A lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(15:10 | 02/06/2020)

Ngày 21-22/5/2020, Đảng bộ xã Thạnh Đông A đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; dự Đại Hội có 85 đảng viên đại diện cho 269 đảng viên toàn Đảng bộ. 

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, đại hội đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thẳng thắn và dân chủ. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khóa XIV gồm 14 đồng chí, Ban thường vụ 04 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Lơ tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Trần Thanh Vũ tái cử chức Phó bí thư Đảng ủy xã. Đại hội cũng thống nhất bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện gồm 12 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết.

 

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn đan xen nhưng Đảng bộ và nhân dân đã phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao ý chí, tự lực, tự cường, đoàn kết nhất trí đã quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Cụ thể, trên lĩnh vực kinh tế tỷ trọng nông nghiệp giảm còn 41,12%, sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 19,3% tấn/ha/năm, sản lượng đạt 70.600 tấn/năm; tổng giá trị chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đạt 77 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 49 triệu đồng/người/năm. Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật kinh tế - xã hội bằng nguồn lực đầu tư và huy động là hơn 603 tỷ đồng, từ đó hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xã được bê tông hóa 50/52km. Hoạt động văn hóa, giáo dục – đào tạo tiếp tục phát triển chăm lo tốt hơn, huy động học sinh trong độ tuổi đến trường đạt 99,8%, có 03 trường đạt chuẩn quốc gia, 02 trường đạt chuẩn xanh – sạch – đẹp. Bên cạnh đó công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được quan tâm chu đáo, trong nhiệm kỳ xây dựng mới 41 căn, sửa chữa 33 căn nhà tình nghĩa; 05 căn nhà mái ấm tình thường, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,52%.

 

Công tác dân vận, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội được củng cố, kiện toàn, chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được thường xuyên thực hiện. Nhiệm kỳ 2015 -2020 vận động xây dựng mới 70 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 11 căn, với số tiền 2,2 tỷ đồng. Công tác tổ chức, cán bộ thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, đổi mới nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tỷ lệ tham gia sinh hoạt chi bộ bình quân đạt 98,3%; phát triển mới 44 đảng viên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu.

 

Đại hội đã thống nhất đề ra mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại – dịch vụ và phát triển toàn diện nông nghiệp theo hướng chất lượng, hiệu quả, bền vững. Phát huy dân chủ, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của bộ máy chính quyền, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phấn đấu xây dựng xã Thạnh Đông A đạt xã nông thôn mới theo tiêu chí  nâng cao vào năm 2023 gắn với xây dựng đạt tiêu chí Đô thị loại V vào năm 2025  và những năm tiếp theo./.

Trung Hiếu