Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với người ứng cửđại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại ấp Thạnh Đông

(15:50 | 06/04/2021)

Sáng ngày 01-4-2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thạnh Đông B tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026, tại Trụ sở Ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Đông B.

Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, đến dự hội nghị có đồng chí Trương Hoàng Nhi, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND xã; cùng những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn ấpThạnh Đông và có hơn 70 cử tri cùng tham dự.

Hội nghị nghe đồng chí Trương Hoàng Nhi, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND xã quán triệt mục đích, yêu cầu và thông qua các điều khoản của Luật Tổ chức chính quyền địa phương về tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân về những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và một số quy định khác có liên quan. 

Hội nghị đã được tiến hành thông qua tiểu sử của từng người ứng cử các cấp, đồng thời đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã gợi ý thảo luận, để cử tri nắm và tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và tiến hành biểu quyết.

Kết quả hội nghị lấy kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của ấp Thạnh Đông là 16 người. Trong đó, có 01 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, 15 người ứng cử HĐND các xã, cư trú thường xuyên trên địa bàn ấp Thạnh Đông. Các cử tri đã tích cực thảo luận góp ý về những người trong danh sách ứng cử và đồng thời biểu quyết thống nhất 100% các vị ứng cử viên trong danh sách có tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành với Tổ quốc, có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật, có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ, đủ điều kiện tham gia ứng cử đại biểu HĐND theo từng cấp được cơ quan, đơn vị giới thiệu ứng cử.

Chí Công