Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Khai giảng lớp huấn luyện chiến sĩ dân quân tự vệ năm thứ nhất 2021

(15:47 | 06/04/2021)

Ngày 05-4-2021, Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Hiệp tổ chức khai giảng lớp huấn luyện chiến sĩ dân quân tự vệ năm thứ nhất 2021, cho 124 đồng chí là cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ của 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Hiệp.

Trong thời gian từ 05/4 đến ngày 19/4/2021, các chiến sĩ dân quân tự vệ sẽ được tiếp thu các nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; một số nhận thức mới về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Cách mạng Việt Nam; dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới; kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; công tác huấn luyện quân sự chung về kỹ thuật và chiến thuật.

Thông qua lớp huấn luyện nhằm giúp cho các chiến sĩ dân quân tự vệ nhận thức sâu sắc về âm mưu, thủ đoạn của địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, nắm chắc những nội dung cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật thành thạo các loại vũ khí trang bị trong biên chế sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Tại buổi lễ, Ban chỉ huy quân sự huyện đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và chứng kiến lễ ký kết phong trào thi đua của 4 trung đội tham gia huấn luyện dân quân tự vệ năm thứ nhất 2021.

Trung Hiếu