Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Hội đồng nhân dân huyện Tân Hiệp tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021

(15:07 | 06/04/2021)

Ngày 30-3-2021, Hội đồng nhân dân huyện Tân Hiệp khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ mười lăm (Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ) và triển khai, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Trần Minh Thể - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hiệp; đ/c Trần Văn Thành – UVBTV, Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện; đ/c Huỳnh Ái Lan – UVBTV, Quyền Chủ tịch UBND huyện, cùng các đại biểu HĐND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn tham dự.

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND huyện Tân Hiệp đã có nhiều đổi mới, phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực của nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. HĐND huyện thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật; xem xét quyết định nhiều chủ trương, biện pháp những vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà. Trong nhiệm kỳ, đã ban hành tổng số 97 Nghị quyết, trong đó có 10 Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật; 35 Nghị quyết tổ chức nhân sự, 52 Nghị quyết về kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu nghị quyết được UBND huyện tổ chức thực hiện đạt và vượt so với các chỉ tiêu đề ra. Thường trực, các Ban HĐND huyện tổ chức thực hiện và kết luận 47 cuộc giám sát, 01 cuộc khảo sát, có 164 kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét; tổ chức tiếp xúc cử tri 20 cuộc, có 637 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, qua đó các ý kiến kiến nghị của cử tri đều được giải quyết đạt tỷ lệ cao.

Trong thời gian tới HĐND huyện Tân Hiệp tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy trong việc dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội  và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, cử tri hăng hái tham gia bầu cử và giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đồng thời tổ chức triệu tập kỳ họp thứ nhất khóa XI, nhiệm 2021-2026 để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND huyện khóa mới.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất với HĐND, UBND huyện những ý kiến để thực hiện trong thời gian tới, qua đó tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường; đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn; quy trình thực hiện sản xuất lúa chất lượng cao; đẩy mạnh xây dựng cụm công nghiệp trên địa bàn huyện...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới đồng chí đề nghị HĐND các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động hiệu quả, chính quyền chú trọng và phát huy trí tuệ của nhân dân tham gia vào việc quản lý nhà nước, thông qua các hoạt động tiếp xúc cử tri để tổng hợp, nghiên cứu trả lời, chất vấn kiến nghị của nhân dân, cần phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài. Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, quản lý điều hành của chính quyền các cấp, gắn với phát huy vai trò ở cơ sở; thực hiện tốt vai trò của HĐND hai cấp trong việc đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; tập trung chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 04 tập thể và 12 cá nhân có thành xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trung Hiếu