Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tân Hiệp khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026

(15:41 | 30/03/2021)

Sáng ngày 19/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Trần Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Hồ Văn Minh, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ huyện; Đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban của huyện; Đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và phóng viên báo Kiên Giang, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện đến tham dự và đưa tin.

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Cợp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông qua báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Thông qua tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân và thông qua danh sách tổng hợp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

Đồng chí Nguyễn Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và trao đổi các vấn đề cần xác minh, làm rõ đối với những người ứng cử.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất cao về việc thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 là 65 người được giới thiệu ứng cử. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ngày 24/02/2021 đã thống nhất số lượng đại biểu phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 là 65 người, gồm 36 đại biểu khối huyện, 29 đại biểu khối cơ sở.

Về cơ cấu kết hợp của danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện; Số lượng đại biểu dân tộc - tôn giáo: 02 đại biểu, chiếm 3,1%; đại biểu nữ: 25 đại biểu, chiếm 38,5%; đại biểu người ngoài Đảng: 4 đại biểu, chiếm 6,2%; đại biểu trẻ dưới 40 tuổi: 32 đại biểu, chiếm 49,2%; đại biểu tái cử: 16 đại biểu.

Ngay sau hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ hai; Chủ động xây dựng lịch, thời gian tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cư tri đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đảm bảo thời gian theo luật định, đạt yêu cầu về nội dung, thành phần và trình tự tổ chức hội nghị, nhất là số lượng cử tri tham gia phải đạt ít nhất trên 55% cử tri, thời gian tổ chức các hội nghị trên từ ngày 19/3/2021 đến ngày 06/4/2021 là hoàn thành, đồng thời các tổ chức, đơn vị, địa phương sau hội nghị hoàn thành các thủ tục hồ sơ gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ủy ban bầu cử huyện chậm nhất là ngày 14/4/2021 để tổng hợp báo cáo về Ủy ban bầu cử tỉnh theo quy định./.

Nhật Trường