Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

(16:17 | 25/03/2021)

Chiều ngày 12/3, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính huyện Tân Hiệp tổ chức hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Hội nghị tập huấn do ông Trần Minh Vũ, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế, Điều tra cơ sở hành chính huyện chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Chi cục Thống kê cùng 185 công chức viên chức là các Kế toán của các đơn vị hành chính trực thuộc cấp tỉnh, các phòng ban chuyên môn cấp huyện, các ban ngành, đoàn thể cấp huyện; đơn vị sự nghiệp công lập; hiệp hội, UBND xã, thị trấn.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị ông Trần Minh Vũ, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế, Điều tra cơ sở hành chính nêu rõ mục đích của cuộc tổng điều tra nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu sự phân bổ của các cơ sở và lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, địa phương; vì thế cần nghiêm túc thực hiện đúng theo quy trình và Phương án của Trung ương. Đảm bảo hoàn thành từng công việc về tiến độ theo Phương án của Trung ương.

Tại hội nghị đã triển khai Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; triển khai quy trình nội dung, phương pháp thu nhập thông tin phiếu Đơn vị sự nghiệp, Hiệp hội; quy trình nội dung phương pháp thu thập thông tin phiếu Đơn vị Hành chính cho kế toán các cơ quan, đơn vị.

Thời gian thực hiện thu thập thông tin đới với cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, hiệp hội bắt đầu từ ngày 01/3/2021, kết thúc vào ngày 30/4/2021./.

Ánh Tuyết