Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Họp Giao ban văn phòng cấp ủy quý III năm 2020

(16:07 | 30/09/2020)

Ngày (23/9), tại UBND xã Tân Thành, Văn phòng Huyện ủy Tân Hiệp tổ chức hội nghị giao ban văn phòng cấp ủy quý III và đề ra một số nhiệm vụ quý IV năm 2020. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Cao Hữu Đạt – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy.

Báo cáo tại hội nghị, Văn phòng Huyện ủy cho biết, xác định công tác tham mưu, tổng hợp là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, từ đó Văn phòng Huyện ủy luôn tập trung thực hiện. Kịp thời tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Huyện ủy,  cấp ủy thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định. Cụ thể, trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kịp thời phối hợp tham mưu cấp ủy cụ thể hóa và tổ chức triển khai, quán triệt, đến các cấp ủy trong toàn đảng bộ, nhất là các văn bản về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 Công tác soạn thảo, biên tập, thẩm định các văn bản trình cấp ủy được chú trọng, chất lượng có nâng lên, bảo đảm về thể thức, nội dung; công tác phối hợp với các cơ quan tham mưu và văn phòng đảng ủy các xã, thị trấn luôn được thực hiện chặt chẽ, các chế độ thông tin, báo cáo kịp thời. Kết quả trong 9 tháng đầu năm 2020, đã xây dựng 49 báo cáo; thẩm định 74 văn bản các loại; tiếp nhận 730, phát hành 753 văn bản (trong đó, 49 báo cáo, 04 chương trình, 22 kế hoạch, 02 nghị quyết, 01 quy chế, 143 quyết định, 343 thông báo, 189 công văn). Cùng với đó, công tác hành chính, quản trị luôn được chú trọng, qua đánh giá của đoàn kiểm tra về công tác văn thư, lưu trữ của Văn phòng tỉnh ủy, công tác văn thư, lưu trữ của huyện và một số xã, thị trấn thực hiện khá tốt, việc xử lý văn bản đi, văn bản đến đảm bảo kịp thời.

Tại hội nghị các đại biểu đã có nhiều ý kiến, đóng góp, trao đổi về kinh nghiệm trong công tác văn phòng, cũng như nêu lên những tâm tư, đề xuất, kiến nghị các giải pháp phù hợp với thực tế tại địa phương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Cao Hữu Đạt – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Tân Hiệp nhấn mạnh: trong thời gian qua đối với Văn phòng Huyện ủy đến văn phòng cấp ủy cơ sở nhìn chung làm tốt công tác chuyên môn, từng đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham mưu cho thường trực; thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy để hoàn thành tốt các nhiệm vụ; chủ động nắm bắt tình hình, tổng hợp thông tin, số liệu và soạn thảo văn bản phục vụ cho lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy...  Để thực hiện tốt nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2020, đồng chí Cao Hữu Đạt – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Tân Hiệp lưu ý tất cả cán bộ văn phòng cấp ủy từ huyện đến cơ sở phải nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ với tinh thần “Chu đáo, tận tụy, trung thành, sáng tạo và hiệu quả” trên cơ sở đó, gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nhất là các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, cần có sự chủ động sáng tạo trong công tác tham mưu, đề xuất, bám sát các chỉ thị, nghị quyết của đảng để nghiên cứu chương trình công tác cho cấp ủy. Tăng cường công tác nghiên cứu, rèn luyện kỹ năng nắm bắt thông tin, soạn thảo văn bản, bảo đảm công tác tổng hợp chính xác, đạt hiệu quả cao. Thực hiện tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư; hoàn thành chuyển đổi đường chuyền Mega Wan sang đường chuyền Internet; văn phòng đảng ủy các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

Trung Hiếu