Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Huyện ủy Tân Hiệp tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

(15:33 | 15/09/2020)

       Ngày (10/9), Huyện ủy Tân Hiệp tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gắn với sơ kết tình hình phân công cán bộ tham gia sinh hoạt các chi đảng bộ cơ sở trong thời gian qua. Dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Đức – Bí thứ Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Cao Hữu Đạt – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, cùng các đồng chí Ủy viên BTV, thường trực HĐND, UBND huyện, lãnh đạo các chi đảng bộ trực thuộc.

       Qua quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, kế hoạch số 129-KH/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các quy định của Đảng. Do đó, công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ huyện được chu đáo, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, nội dung, quy trình theo quy định. Công tác chuẩn bị văn kiện được Huyện ủy chuẩn bị khá chu đáo, nội dung báo cáo chính trị, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua cơ bản sát với thực trạng tình hình, nêu rõ được ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và những kinh nghiệm. Đồng thời xác định được mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới (2020 – 2025).

       Bên cạnh đó, công tác nhân sự cấp ủy khóa mới được chuẩn bị chặt chẽ, đúng quy trình, cơ cấu. Kết quả, bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí (khuyết 01 đồng chí), bầu Ban thường vụ 13 đồng chí, ủy ban kiểm tra 07 đồng chí đảm bảo cơ cấu, đủ số lượng. Nội dung Nghị quyết được chuẩn bị kỹ lưỡng, xác định được mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các biện pháp cho nhiệm kỳ tới, được đại hội thống nhất cao và biểu quyết đạt 100%.

       Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình tổ chức Đại hội đảng bộ huyện.

       Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Đức – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và biểu dương tinh thần từng đồng chí và các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, góp phần tổ chức thành công đại hội các cấp. Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, đã khẳng định sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cả về nội dung, công việc trước khi tiến hành Đại hội, từ đó đại hội đảng bộ huyện được tổ chức đảm bảo đúng theo chương trình đề ra. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các ban, bộ phận có liên quan tiếp tục hoàn chỉnh các văn bản liên quan tới công tác sau đại hội như: ngoài báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, Nghị quyết, chương trình của Ban chấp hành và kế hoạch chuyên đề khác, sớm hoàn thành các văn bản này. Kiện toàn, sắp xếp các chức danh, vị trí theo đề án nhân sự đã được chuẩn bị, đảm bảo đúng quy định.

       Dịp này, Huyện ủy Tân Hiệp tặng giấy khen cho 09 tập thể và 28 cá nhân có thành tích trong chỉ đạo và tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trung Hiếu