Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020-2025

(18:20 | 19/08/2020)

   Ngày 14-8, Đảng bộ huyện Tân Hiệp bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện 41 đồng chí, trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Hiệp khóa XII đã bầu Ban Thường vụ 13 đồng chí gồm: Nguyễn Văn Đức; Cao Hữu Đạt; Nguyễn Hoàng Kha; Lê Thanh Hùng; Huỳnh Xuân Thắng; Phan Thanh Phong; Nguyễn Văn Đủ; Lê Thanh Hùng; Huỳnh Ái Lan; Nguyễn Minh Ngọc; Trần Văn Thành; Lâm Văn Út; Trần Minh Vũ; Trương Thanh Hòa. Đồng chí Nguyễn Văn Đức tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Tân Hiệp, đồng chí Cao Hữu Đạt tái đắc cử chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. 

   Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Hiệp khóa XII bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 07 đồng chí; đồng chí Huỳnh Xuân Thắng tái đắc cử chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XII. Đại hội cũng đã bầu 14 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết vào Đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

 


   Với chủ đề “Xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, đổi mới, phát huy dân chủ, sức mạnh toàn dân; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu”, đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Hiệp lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thống nhất thông qua nghị quyết với mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, đổi mới, phát huy dân chủ, sức mạnh toàn dân. Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và thị trấn Tân Hiệp đạt đô thị loại IV. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp xây dựng, phát triển nông nghiệp chất lượng cao, bền vững gắn bảo vệ môi trường. Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”. Đại hội cũng đã nhất trí, trong 5 năm tới cần thực hiện 3 khâu đột phá đó là: Thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX; tập trung chỉ đạo xây dựng thị trấn Tân Hiệp  đạt các tiêu chí đô thị loại IV; hoàn thành cụm công nghiệp huyện tại xã Tân Hiệp A, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm.
 

 

   Theo Nghị quyết Đại hội, phấn đấu nhiệm kỳ 2020-2025, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân của huyện Tân Hiệp đạt từ 7,5% trở lên. Nông nghiệp chiếm 43,31%, công nghiệp - xây dựng 16,37%, thương mại - dịch vụ 40,32%. Phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó, 5 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu và huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thị trấn Tân Hiệp hoàn thành các tiêu chí đô thị loại IV. Xây dựng 8 trường đạt chuẩn quốc gia; giảm tỷ lệ hộ nghèo 1%/năm trở lên; người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 100%. Kết nạp mới 200 đảng viên. Để đạt được các chỉ tiêu trên, đại hội đã thống nhất cao với 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Tập trung thúc đẩy kinh tế huyện phát triển nhanh, bền vững, có chiều sâu và đúng hướng; tập trung phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chăm lo phát triển văn hóa và đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh và nội chính; thực hiện tốt công tác Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành chính quyền các cấp; tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; đầu tư xây dựng thị trấn Tân Hiệp lên đô thị loại IV và xây dựng quy hoạch xã Thạnh Đông A lên đô thị loại V.
 

   

   Phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Hiệp lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Văn Đức – Bí thư Huyện ủy Tân Hiệp nhấn mạnh: Thành công của Đại hội sẽ là nguồn cổ vũ động viên to lớn, tạo nên sức mạnh tổng hợp tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ và sự tin tưởng, phấn khởi của nhân dân. Đây là cơ sở vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Với niềm tin phấn khởi của Đại hội, đại hội kêu gọi toàn đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, phát huy tiềm năng lợi thế với tinh thần chủ động sáng tạo, ý chí, tự lực, tự cường quyết tâm cùng nhau nổ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.
Sau hai ngày rưỡi làm việc khẩn trương nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và dân chủ. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Hiệp lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp./.

 

Trung Hiếu