Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỔ CHỨC CUỘC HỌP GÓP Ý ĐỀ CƯƠNG MỞ RỘNG QUY MÔ TỔ CHỨC LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG TẠI ĐỀN THỜ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TÂN HIỆP.

(09:16 | 13/08/2020)

   Sáng ngày 24/7/2020, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang tổ chức cuộc họp lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo đề cương Đề án mở rộng quy mô Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương Tân Hiệp. Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao, Chủ tịch Hội đồng thẩm định và các thành viên Hội đồng. Tham dự cuộc họp về phía huyện Tân Hiệp có đ/c Lê Văn Đúng, Phó Chủ tịch UBND huyện, đ/c Trịnh Đức Tiến, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, đ/c Trần Minh Hùng, Phó Ban Bảo vệ Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương, đều là thành viên Hội đồng thẩm định.

   Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Thắm, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Văn hóa Sở, thành viên Hội đồng trình bày dự thảo Đề cương Đề án mở rộng quy mô lễ Giỗ gồm 3 phần:
   + Phần I: Kết quả khảo sát thực trạng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền Hùng Vương Tân Hiệp.
   + Phần II: vị trí, vai trò, tiềm năng của lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại huyện Tân Hiệp trong đời sống tinh thần của nhân dân tỉnh Kiên Giang.
   + Phần III: các giải pháp trong quản ly, tổ chức thực hiện Lễ hội Đền Hùng giai đoạn 2020 – 2030.

 

   Sau khi nghe dự thảo đề cương, các thành viên: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Hiệp; UBND huyện Tân Hiệp, Sở Du lịch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trung Tâm xúc tiến đầu tư Thương mại và du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao đã phát biểu ý kiến đóng góp cho dự thảo đề cương Đề án cả về nội dung và bố cục. 


   Kết luận cuộc họp, đ/c Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nêu một số nội dung cần thiết phải bổ sung; đ/c cũng đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các thành viên; đ/c cũng giao cho tổ soạn thảo tiếp thu ý kiến các thành viên , chỉnh sửa bổ sung cho hợp lý và đúng quy định. Cố gắng hoàn chỉnh đề cương và Đề án để tỉnh phê duyệt để thực hiện trong năm 2021./.
 

Đức Trịnh