Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ THẠNH ĐÔNG A SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(14:42 | 03/07/2020)

Ngày 25/6, Ban chấp hành Đảng bộ xã Thạnh Đông A tổ chức hội nghị (mở rộng) sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, gắn với tổng kết công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Đến dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Đức – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, đảng ủy xã Thạnh Đông A đã có nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ công tác theo Nghị quyết Đảng ủy đề ra, trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh. Cụ thể, về phát triển kinh tế, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 840 tỷ đồng. Trong đó, nông nghiệp đạt 61,5%, năng suất bình quân đạt 8,5 tấn/ha, tăng 0,5 tấn/ha so với cùng kỳ; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 60,1%; thương mại – dịch vụ đạt 57,7%; công tác xây dựng cơ bản đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra; thu ngân sách nhà nước đạt 96,4% so với dự toán.

Các chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, kịp thời, thăm hỏi, tặng quà đến các gia đình chính sách, thương binh xã hội, người có công, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã, với số tiền hơn 369 triệu đồng. Ngoài ra còn tổ chức cấp phát tiền hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Xét cất mới 02 căn nhà tình nghĩa và sửa chữa 07 căn nhà cho đối tượng khó khăn về nhà ở. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được chú trọng, kịp thời chỉ đạo, triển khai, quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của các cấp, nhất là Chỉ thị 35 của Bộ chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…Một điểm nổi bật nữa là xã đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả đã bầu Ban chấp hành 14 đồng chí (khuyết 1 đồng chí), Ban thường vụ 04 đồng chí (khuyết 1 đồng chí), bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII có 12 đồng chí.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đức – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà Đảng bộ xã Thạnh Đông A đạt được trong 6 tháng đầu năm trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh tương đối khá toàn diện, đảm bảo yêu cầu, kế hoạch đã đề ra. Thời gian tới đồng chí đề nghị Ban chấp hành, Ban thường vụ sau đại hội sớm tổ chức kiện toàn tổ chức đảng, tổ chức chính quyền để hoạt động hiệu quả. Đồng thời có chỉ đạo nâng cao, năng lực chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó từng đảng viên cần nâng cao ý thức, trách nhiệm coi việc sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của người đảng viên. Tiếp tục chịu khó nghiên cứu đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp phải thật sự có hiệu quả, khai thác tốt mọi nguồn lực đưa vào áp dụng; có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn. Phối hợp với nhà đầu tư, các hộ tiểu thương sớm đưa chợ kênh 8 vào hoạt động có hiệu quả, tạo mọi điều kiện cho người dân mở rộng sản xuất, kinh doanh bằng nhiều hình thức. Tập trung thực hiện tốt công tác đầu tư công đối với các công trình trên địa bàn phải nhanh, đảm bảo có chất lượng gắn với tăng cường quản lý nhà nước về xây dựng. Tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng, địa bàn, phòng ngừa đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn./.

Trung Hiếu