Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Tin tức - Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Hiệp tuyển dụng viên chức năm 2019

(15:26 | 13/11/2019)

 Ngày 05 tháng 11 năm 2019, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp ban hành Thông báo số 63/TB-VP về việc tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Hiệp.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; bang nhu tuyen 2019.pdf; thong bao tuyen dung nam 2019.pdf