Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Tin tức - Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020.

(14:55 | 28/10/2020)

Thực hiện Kế hoạch số: 108/KH-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2000 – 2020. Sáng ngày, 21 tháng 10 năm 2020, UBND huyện Tân Hiệp tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Cao Hữu Đạt, UVTV, Phó Bí thư thường trực; đồng chí Huỳnh Ái Lan, UVTV, Quyền Chủ tịch UBND huyện. Tham dự hội nghị còn có 92 đại biểu là lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo, công chức Văn hóa- xã hội UBND các xã, thị trấn và 11 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu  giai đoạn 2000- 2020.

Theo báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH. Tháng 11 năm 1998, huyện Tân Hiệp tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), đồng thời triển khai, quán triệt các nội dung cuộc vận động TDĐKXDĐSVH cho nhân dân được 450 cuộc với hơn 17.000 người dự. Các cấp chính quyền đều thành lập Ban Chỉ đạo phong trào, hàng năm có kiểm ra thực hiện các phong trào qua đó khen thưởng những hộ gia văn hóa đình tiêu biểu, khu phố, ấp, cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Đồng thời uốn nắn, nhắc nhở cơ quan, đơn vị, khu phố, ấp gia đình chưa đạt danh hiệu văn hóa. Qua 20 năm, thực hiện đã khen thưởng cho hơn 1.800 gia đình văn hóa tiêu biểu, nhiều ấp được khen thưởng hàng năm; ấp Kênh 5A xã Tân Hiệp A được tặng Huân chương lao động hạng III, bằng khen của UBTWMTTQVN; ấp Kênh 7A được bằng khen của Bộ VH, TT và DL; 02 gia đình văn hóa tiêu biểu thuộc xã Thạnh trị và Tân Thành được dự Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu cấp Trung ương. Từ năm 1999 đến năm 2019 tỷ lệ gia đình văn hóa từ 43,35% lên đến 92,95%; khu phố, ấp văn hóa: 49,2% tăng lên 94,66%.

Phong trào “TDĐKXDĐSVHđịa phương  gắn liền với các phong trào đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phong trào “đền ơn đáp nghĩa, phụ nữ làm kinh tế, Thanh niên lập nghiệp”… Qua đó, các phong trào ở địa phương ngày càng đi lên nâng cao đời sống kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống của người dân.

Phong trào “TDĐKXDĐSVH đã được các cấp chính quyền ủng hộ, nhân nhân tham gia phong trào. Qua đó đã đưa nếp văn hóa vào cơ quan, xí nghiệp, trường học tạo đời sống văn minh; gia đình có nếp sống văn hóa tạo được hạnh phúc, tiến bộ.  Xây dựng nếp sống văn hóa đồng thời chấp hành tốt các chính sách pháp luật của nhà nước  sẽ đẩy lùi các tệ nạn xã hội, cờ bạc, uống rượu say gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, mê tín dị đoan,..

Phong trào “TDĐKXDĐSVH gắn với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, sạch đẹp, an toàn được nâng lên không còn tình trạng nuôi gia súc trên sông, vận động nhân dân trồng hoa, hàng rào trước nhà, các cổng rào an ninh trật; các thiết chế văn hóa, thể thao đã được đầu tư xây dựng toàn huyện có 11 Trung tâm Văn hóa - Thể thao; lượng hoạt động văn hóa, thể thao ở địa phương ngày càng được nâng cao.

Qua hội nghị đã được nghe đánh giá phát biểu đồng chí Phó Bí thư thường trực huyện ủy đánh giá rất cao kết quả thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH tạo nếp sống văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Bên cạnh những đạt được còn những hạn chế:  sự phối hợp giữa thành viên ban chỉ đạo chưa chặt chẽ, thiếu kiểm tra, giám sát hướng dẫn cơ sở nên chất lượng hoạt động  chưa cao; công tác tuyên truyền, vận động chưa được phát huy rộng rãi; việc bình xét các danh hiệu văn hóa còn mang tính hình thức, nể nang, chưa tuân thủ quy trình bình xét danh hiệu, vẫn còn tệ nạn xã hội gây bức xúc nhân dân.

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 24 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000- 2020./.

Tuấn Anh