Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Tin tức - Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm học 2020-2021

(14:53 | 28/10/2020)

Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2020. Liên Đoàn Lao động huyện Tân Hiệp tổ chức Hội nghị triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm học 2020-2021. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Khoe, HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII  cho 84 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành và Ủy viên UBKT- LĐLĐ huyện; các đồng chí là Chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc.

Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII có hiệu lực ngày 03/2/2020 theo Quyết định số: 174/QĐ-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. So với Điều lệ Công đoàn khóa XI,  Điều lệ Công đoàn Việt Nam  khóa XII có những điểm mới cần như sau:

Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII có 11 chương, 35 điều, tăng 1 chương, giảm 10 điều. (Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI có 10 chương, 45 điều). Điều lệ Công đoàn Việt Nam  sửa đổi, bổ sung theo nguyên tắc các nội dung, quy định đã ổn định, khắc phục những bất cập, tồn tại chưa phù hợp với sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Nhiều điều, khoản gộp lại đảm bảo tính chặt chẽ, khoa học.

Đổi cụm từ “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam” thành “Công đoàn Việt Nam” phù hợp quy định Điều 10, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Huy hiệu Công đoàn Việt Nam sửa đổi chữ viết tắt “TLĐ” thành “CĐVN”  (trong huy hiệu công đoàn). Huy hiệu công đoàn Việt Nam được sử dụng thống nhất trong các hoạt động công đoàn các cấp. Bài hát truyền thống Công đoàn Việt Nam “Hãy hát lên bài ca công đoàn” nhạc và lời của nhạc sĩ Lê Tú Anh. Bài hát được trình bày tại các nghi lễ chào cờ của Đại hội, hội nghị công đoàn các cấp: Sau Quốc ca là bài hát “Hãy hát lên bài ca công đoàn”.

Ngoài ra, Điều lệ Công đoàn Việt Nam  khóa XII còn quy định về đối tượng gia nhập tổ chức công đoàn, những đối tượng không được kết nạp vào tổ chức công đoàn; quy định thẻ đoàn viên; Quy định Đại hội các cấp được tổ chức 5 năm 1 lần; đối với công đoàn cơ sở theo nhiệm kỳ công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý, chỉ đạo. Công tác kiểm tra, giám sát: Bổ sung chức năng nhiệm vụ giám sát; quyền được xem xét quyết định xử phạt, kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn theo thẩm quyền quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn của Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp; bổ sung quy định Ủy Ban kiểm tra Công đoàn cơ sở và cấp trên được sử dụng con dấu của Ban chấp hành công đoàn cùng cấp. Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Việt Nam, Ủy Ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương được sử dụng con dấu riêng theo quy định của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Sáng cùng ngày, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức ký kết giao ước thi đua các công đoàn cơ sở trường học năm 2020 -2021./.

Tuấn Anh