Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Tin tức - Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Đoàn giám sát thực hiện chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2016-2020 tại xã Thạnh Đông và thị trấn Tân Hiệp

(16:00 | 30/09/2020)

Thực hiện Kế hoạch số: 74/KH-UBND ngày 06/4/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn II (2016-2020) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Thông báo số: 129-TB/ĐTN ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Ban Chấp hành Huyện đoàn việc thực hiện chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2016 – 2020 đối với xã Thạnh Đông và thị trấn Tân Hiệp.

Từ ngày 24 đến 25/9/2020, Đoàn Giám sát do đồng chí Trần Thị Xuân Uyên, HUV, Bí thư Huyện đoàn làm Trưởng đoàn, giám sát, cùng đi với đoàn có lãnh đạo các Phòng: Nội vụ, Tư Pháp, Lao động- Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thông tin; Giáo dục và Đào tạo huyện.

Tiếp và làm việc với đoàn của có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và các cán bộ, công chức của xã UBND thị trấn.

Tại 02 buổi làm việc, với nội dung công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2016-2020 với 6 mục tiêu cụ thể: Tuyên truyền giáo dục cho thanh niên lòng yêu nước, lý tưởng đạo đức cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiêm gia đình, bản thân; Nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội; Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, gắn với nghiêm cứu khoa học công nghệ; Đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí sử dụng trẻ giỏi trong các cơ quan nhà nước, tổ chức Chính trị- Xã hội và các tổ chức kinh tế; Giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập đời sống và tinh thần cho thanh niên; Nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, kỹ năng sống cho thanh niên.

Trong buổi làm việc, các thành viên trong đoàn và địa phương đều thẳng thắn báo cáo những kết quả thực hiện có những thuận lợi như được sự quan tâm của các cấp chính quyền đối với thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên được giáo dục nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên tại địa phương, ngoài tỉnh; có các nguồn vốn cho thanh niên; các thiết chế văn hóa được đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu giải trí cho thanh niên; nâng cao đời sống tinh thần cho thanh niên. Tuy nhiên còn khó khăn, tồn tại ở từng địa phương là vẫn còn một số thanh niên trên địa bàn vướng vào tệ nạn xã hội; thanh niên ở nông thôn chưa có công việc ổn định; công tác quản lý thanh niên ở địa phương chưa được chặt chẽ do đi làm ăn xa.

Qua công tác giám sát, Đoàn giám sát đề nghị cấp ủy, chính quyền của các đơn vị tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước đối với thanh niên tạo mọi điều kiện cho thanh niên học tập, dạy nghề, tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế. Đồng thời góp phần tạo nguồn lực dồi dào trong các cơ quan nhà nước, tổ chức Chính trị- Xã hội và các tổ chức kinh tế ở địa phương./.

Tuấn Anh