Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Tin tức - Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Hiệu quả từ mô hình “Ấp an toàn cho phụ nữ và trẻ em”

(15:52 | 28/09/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 242/KH-BTV, ngày 15/5/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Kiên Giang về Tổ chức thực hiện xây dựng mô hình “Ấp an toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Hội LHPN huyện chọn Ấp 2A, xã Tân Hiệp A làm điểm chỉ đạo thực hiện, trên cơ sở kế thừa hiệu quả từ mô hình xã điểm Tân Hiệp A. Năm 2020 Ban thường vụ Hội LHPN huyện xây dựng Kế hoạch 189/KH-BTV ngày 19/2/2020 của Ban Thường vụ huyện Tân Hiệp về nhân rộng mô hình ấp  an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Chọn 3 xã nhân rộng mô hình gồm xã Tân An, Tân Hiệp B và xã Tân Hòa, mỗi xã chọn 1 ấp làm điểm thực hiện mô hình

Qua trao đổi các vấn đề đặt ra hiện nay ảnh hưởng đến sự an toàn của phụ nữ và trẻ em; Cung cấp kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ và trẻ em về xây dựng gia đình, chăm sóc, bảo vệ, phát triển trẻ em; phòng, chống xâm hại, bạo lực; phòng, chống tảo hôn, kết hôn cận huyết thống; an toàn thực phẩm; An toàn cho phụ nữ, trẻ em nơi công cộng, trong trường học về môi trường và ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu... được các cấp ủy đồng tình hưởng ứng và chỉ đạo UBND phối hợp với Hội LHPN xã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo thực hiện mô hình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành  viên tổ chức thực hiện.

Hội LHPN huyện phối hợp với Hội luật gia huyện tổ chức truyền thông phổ biến luật pháp, chính sách có liên quan đến phụ nữ, trong đó chú trọng chính sách pháp luật mới được ban hành về bình đẳng giới; Phòng, chống bạo lực gia đình; Phòng, chống mua bán người; An toàn thực phẩm; giáo dục đào tạo; Hôn nhân và gia đình; Pháp luật về dân số, trẻ em; lao động; Bảo hiểm xã hội; An toàn giao thông; Phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Bộ luật hình sự, Bộ Luật tố tụng hình sự; hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030... tuyên truyền, phổ biến các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; chú trọng giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của phụ nữ; lợi ích của việc chấp hành pháp luật, tác động của chính sách pháp luật đối với phụ nữ; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; tuyên truyền, phổ biến thực tiễn thi hành, áp dụng pháp luật, gắn với những vấn đề dư luận và phụ nữ quan tâm hoặc cần định hướng thông tin cho phụ nữ , tổ chức 100% xã, thị trấn có trên 800 người dự gồm các thành phần cán bộ, ban ngành, đoàn thể xã, ấp làm nòng cốt trong công tác vận động thực hiện mô hình ấp an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Bên cạnh đó hội LHPN huyện còn phối hợp với phòng lao động huyện vận động thành lập 8 CLB ngôi nhà an toàn.; 4 CLB phòng chống ma túy, mại dâm, kinh phí ra mắt do Phòng lao động hỗ trợ; Hội LHPN huyện phối hợp với Phòng nông nghiệp huyện mở 3 lớp tập về  VSATTP, có 180 hộ gia đình tham dự. Ngoài ra huyện Hội chỉ đạo các xã tự vận động nguồn lực xã hội hóa và tranh thủ nguồn hỗ trợ Hội LHPN tỉnh ra mắt 6 CLB bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi nilon; 22 tổ phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon; 1 tổ thu gom rác thải nhựa đổi thu yếu phẩm; 3 CLB gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững; 2 CLB an toàn giao thông; xây dựng 3 tuyến đường hoa không rác thải nhựa.

Từ khi thực hiện mô hình ấp an toàn đến nay đã đem lại hiệu quả thiết thực Các hộ gia đình có ý thức bảo vệ mội trường, hạn chế sử dụng túi nilon, các loại chất thải vô cơ không thể tái chế. Thực hiện việc tiết kiệm nước và điện trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Vận động nhân dân thực hiện và chấp hành tốt pháp luật, tích cực phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, không vi phạm quy định của pháp luật về an toàn giao thông, về an toàn thực phẩm nhất là an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Trong thời gian tới Hội LHPN huyện tiếp tục chỉ đạo, nhân rộng mô hình Ấp an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên các xã còn lại góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của huyện trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng huyện Nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao.

Thuỳ Trang