Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Tin tức - Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

KIỂM KÊ DI TÍCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN HIỆP

(09:00 | 10/07/2020)

Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 04/7/2020. Ban Quản lý Di tích thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang do ông Trần Văn Ba,  Phó Trưởng Ban Quản lý Di tích tỉnh cùng với chuyên viên của Ban di tích phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Hiệp xuống các xã, thị trấn kiểm kê các di tích trên địa bàn huyện Tân Hiệp.

     Với mục đích nhận diện, xác định giá trị, khả năng tồn tại di sản văn hóa trên địa bàn của huyện. Trên cơ sở đó, xác định phân loại, xếp hạng, lập hồ sơ khoa học các loại hình di sản văn hóa và có chính sách quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, du lịch của huyện. 

 

     Qua 4 ngày làm việc đoàn đã khảo sát 4 đình: Đình Thần Nguyễn Trung Trực, thị trấn Tân Hiệp; Đình Thần Tân Hiệp, xã Tân Hòa; Đình Thần Cây Dương xã Tân Thành và Đình Thần Nguyễn Trung Trực, xã Tân Hiệp B; 2 chùa: chùa Bửu Sơn và chùa Giáp Lâm và 01 bia tưởng niệm 48 liệt sĩ xã Tân Hiệp B .

 

     Bước đầu qua kiểm kê, khảo sát các đình, chùa trên địa bàn huyện. Đoàn khảo sát đánh giá cao giá trị văn hóa, lịch sử của các di tích bàn huyện Tân Hiệp. theo các thông tin thu thập được một số di tích có từ rất lâu, trải qua qúa trình hình thành và phát triển như: Đình Thần Cây Dương (năm 1814); đình Tân Hiệp, xã Tân Hòa (trước năm 1852) có sắc phong của Vua Tự Đức, Đình Thần Nguyễn Trung Trực (năm 1957). Đa số các đình thần trên chưa có tài liệu ghi lại quá trình hình thành và phát triển đình, chỉ được kể lại từ đời này sang đời kia.

 

     Các đình thần trên địa bàn đều có Ban Tế tự đình, hàng năm đều tổ chức các hoạt động cúng đình vào các dịp Thượng điền và Hạ điền thu hút hàng ngàn lượt người đến viếng.  

 

     Qua khảo sát Ban Quản lý di tích tập hợp các thông tin của các di tích trên cơ sở đó lựa chọn những di tích có giá trị tiêu biểu đủ điều kiện trên địa bàn để có phương án lập hồ sơ khoa học để đề nghị xếp loại di tích./.

Tuấn Anh