Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Họp, Hội nghị

Xem với cỡ chữAA

Hội thảo đầu bờ trình diễn máy bay không người lái phun tưới phân bón, thuốc BVTV thông minh trên cây lúa vụ Hè Thu 2020

(09:23 | 05/06/2020)

Lê Đô

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 8_GM NNPTNT.pdf