Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

Xem với cỡ chữAA

Thông báo số 275/TB-UBND về việc lấy ý kiến kế hoạch sử dung đất đến năm 2021 của huyện Tân Hiệp

(14:23 | 29/09/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 275 TB UBND về việc lấy ý kiến kế hoạch sử dung đất đến năm 2021 của huyện Tân Hiệp.pdf; 3. BIEU KHSDD 2021.xls; BAO CAO KHSDD TAN HIEP 2021T.pdf