Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

Đại hội đại biểu thành viên Hợp tác xã nông nghiệp Đông Bình lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025

(09:52 | 08/10/2020)

Sáng ngày, 02 tháng 10 năm 2020, tại tổ 6, ấp Đông Bình, thị trấn Tân Hiệp, Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp ấp Đông Bình tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên hợp tác xã nông nghiệp Đông Bình lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự Đại hội có ông Dương Thanh Quang, Trưởng phòng Chính sách, Liên minh HTX tỉnh; ông Trần Hoàng Long, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Tân Hiệp và 65 thành viên HTX nông nghiệp ấp Đông Bình tham dự.

Đại hội đã được nghe báo cáo tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh của nhiệm kỳ qua và thông qua phương hướng sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025. HTX nông nghiệp Đông Bình có diện tích 602,4 ha với 215 thành viên tham gia. HTX có 03 thành viên trong Hội đồng quản trị; 03 thành viên trong Ban kiểm soát, 01 kế toán và 01 thủ quỹ. HTX có các ngành nghề, kinh doanh như: Dịch vụ bơm tát, thu hoạch, sấy lúa, hỗ trợ thành viên sản xuất, mua vật tư nông nghiệp, tiêu thụ sản phẫm, làm đất, cung ứng lúa giống. Tất cả các dịch vụ đều phục vụ cho thành viên HTX. Qua nhiệm kỳ 2015- 2020, HTX Đông Bình đã triển khai hiệu quả dịch vụ bơm tát tổng doanh thu trong dịch vụ bơm tát trên 1 tỷ đồng, trừ các khoản kinh phí HTX đã có lãi 228 triệu đồng. HTX chia lại cho các thành viên số tiền 164 triệu. Ngoài ra, HTX đóng góp vào các quỹ phúc lợi xã hội, phát triển sản xuất, dự phòng với số tiền trên 64 triệu. HTX Đông Bình còn phát triển mô hình V-A-C, Ban Giám đốc vận động thành viên mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị cao hơn đã vận động 27 hộ dân cải tạo vườn, ao tạp chuyển sang trồng màu, nuôi bò, heo, gà vịt theo hướng nông nghiệp đô thị, 15 hộ chuyển đổi vườn cây không hiệu quả sang trồng cây ăn trái.

Bên cạnh những thuận lợi đã đạt được, trong thời gian qua còn những khó khăn do thời tiết, thiên tai, dịch bệnh trên cây lúa, dịch tả châu phi trên heo; dịch bệnh covid -19, giá cả thị trường không ổn định làm ảnh hưởng đến kinh tế của hộ gia đình trong HTX.

Tại Đại hội, đã bầu ra Hội đồng quản trị HTX 03 thành viên, Ban kiểm soát HTX 03 thành viên. ông Nguyễn Ngọc Phú làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Hoàng Đình Thành, Trưởng ban kiểm soát. Đại hội cũng đề ra mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025: Vận động gieo sạ lúa 2 vụ chất lượng cao/năm; năng xuất đạt 15 tất/ha, tổng sản lượng 45.180 tấn/nhiệm kỳ; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong thành viên HTX; đẩy mạnh mô hình phát triển nhanh V-A-C nhằm tăng thu nhập cho gia đình.

Tuấn Anh