Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

Huyện Tân Hiệp rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao năm 2020

(09:49 | 08/10/2020)

Chiều 05/10/2020, Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện Tân Hiệp tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. Đến dự có ông Trần Minh Vũ – Phó chủ tịch UBND huyện.

Qua thời gian triển khai thực hiện Quyết định số 634/QĐ-UBND,  ngày 21 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2019-2020. Đến nay 02 xã được chọn là xã Tân An và xã Tân Hiệp A cơ bản đạt 11/13 tiêu chí của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, còn lại 2/13 tiêu chí chưa đạt. Đối với xã Tân An chưa đạt tiêu chí số: 8 về giáo dục, tiêu chí số 11 về Môi trường, xã Tân Hiệp A chưa đạt tiêu chí số: 2 về giao thông, tiêu chí số 11 về môi trường.

Qua kiểm tra và nghe báo cáo kết quả thực hiện 13 tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã Tân An và xã Tân Hiệp A các phòng ban, ngành huyện đóng góp ý kiến về các nội dung còn hạn chế, đề xuất các giải pháp giúp cho xã Tân An và xã Tân Hiệp A hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao năm 2020 theo tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Minh Vũ – Phó chủ tịch UBND huyện lưu ý các xã tiếp tục phát động nông thôn mới nâng cao, đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên và lâu dài tập trung vào những tháng cuối năm 2020 để hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao. Muốn đạt được nông thôn mới nâng cao tất cả hệ thống chính trị và nhân dân tiếp tục đầu tư các nguồn lực Nhà nước và nhân dân cùng làm, tiếp tục vận động phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm do đó cần tuyên truyền phát động, nâng cao ý thức cộng đồng, ý thức người dân cùng chung sức với BCĐ xã thực hiện nội dung về xây dựng NTM, nhất là về cảnh quan môi trường, tích cực trồng hoa trước nhà và ven các tuyến đường, để ngày hình thành nhiều hơn các tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp, sắp xếp, vệ sinh nhà ở ngăn nắp, sạch sẽ để góp phần giúp xã Tân An và Tân Hiệp A đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020./.

Chúc Loan