Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Kinh tế

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị tập huấn công tác điều tra Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2019

(21:21 | 12/09/2019)

Ngày 29/8/2019, Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện phối hợp Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị tập huấn cập nhật thông tin bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2019 cho cán bộ phụ trách tổng hợp, theo dõi điều tra Nước sạch và Vệ sinh môi trường các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

 tap huan nuoc sach.jpg

Quang cảnh buổi hội nghị tập huấn 

Tham gia hội nghị tập huấn có 75  học viên là cán bộ xã, ấp được báo cáo viên hướng dẫn nắm vững phương pháp thu thập số liệu, ghi nhận thông tin điền vào các mẫu điều tra về số liệu cấp nước, vệ sinh môi trường; điều tra hộ gia đình có nhà tiêu, chuồng trại gia súc hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, các đại biểu được cung cấp công cụ cần thiết giúp thực hiện công tác theo dõi và đánh giá một cách chính xác, kịp thời các chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo các mục tiêu đã được xác định trong Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Sau khi tập huấn, các địa phương sẽ tổ chức triển khai công tác điều tra giám sát, đánh giá, tổng hợp số liệu về tình hình sử dụng nước sinh hoạt và hiện trạng vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn. Qua đó nhằm đánh giá thực trạng và cập nhật cơ sở dữ liệu về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, phục vụ nghiên cứu và chỉ đạo của các cấp, các ngành từ huyện đến xã.
 

Minh Trí