Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Đoàn kiểm tra Công tác Cải cách hành chính huyện năm 2020

(09:29 | 28/10/2020)

Từ ngày 05-14/10/2020, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính huyện do ông Trần Minh Vũ, Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn xuống kiểm tra công tác cải cách hành chính các xã, thị trấn. Đi cùng với đoàn, có lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND, lãnh đạo và chuyên viên các phòng: Phòng Nội vụ, Tư pháp, LĐ-TBXH, Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Công an Huyện. Tiếp và làm việc với đoàn có Đảng ủy, thường trực HĐND-UBND, công chức xã, thị trấn.

Đoàn đã chia ra 6 nhóm để kiểm tra nội dung: Cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC); Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Công tác cải cách thể chế; Công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Công tác Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền  hành chính; Công tác thi đua khen thưởng và công tác quản lý nhà nước theo dõi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các xã, thị trấn. 

Qua công tác kiểm tra CCHC năm 2020 và công tác theo dõi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các xã, thị trấn. Theo đánh giá sơ bộ của Đoàn kiểm tra, các xã, thị trấn những tiến bộ nhiều hơn so với những năm trước, hầu hết các xã, thị trấn đã khắc phục những thiếu sót mà năm trước đoàn kiểm tra nhắc nhở đặc biệt là công tác đào tạo cán bộ đã được quan tâm, các cán bộ, công chức xã, thị trấn chưa có trình độ đại học đều được đưa đi học để hoàn thiện trình độ chuyên môn. Cơ sở vật chất ở tổ một cửa các xã, thị trấn đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện TTHC theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; cán bộ, công chức đều được các trang thiết bị, máy tính, máy scan, sử dụng mail công vụ để trao đổi văn bản, các phần mềm một cửa điện tử đã được áp dụng cơ bản đáp ứng hiện đại hóa nền hành chính.

Đoàn kiểm tra cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong thực hiện CCHC của các xã, trấn. Các ngành chuyên môn trong lĩnh vực đã góp ý những mặt làm được và những mặt vẫn còn tồn tại, thiếu xót trên các lĩnh vực mà đoàn kiểm tra. Đoàn kiểm tra giải đáp những thắc mắc ở địa phương còn lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ.

Qua công tác kiểm tra lãnh đạo UBND các xã, thị trấn thấy rõ những tồn tại của cán bộ công chức ở địa phương thực hiện. Đồng thời cũng chia sẻ những thuận lợi, khó khăn ở từng địa phương trong công tác CCHC và đề nghị CBCC ở địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra để thực hiện tốt công tác CCHC để phục vụ nhân dân./.

Tuấn Anh