Cổng thông tin điện tử huyện Tân Hiệp

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Về việc lấy ý kiến kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2022) của quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:55 | 24/12/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:57 | 17/01/2022)

Hết hạn lấy ý kiến